ARCHITEKTURA > PROGRAM KURZU > ARCHIV > ARCHIV 2006 - 2007
 
 

ARCHIV 2006 - 2007


DETAILNÍ ROZPIS OBSAHU JEDNOTLIVÝCH HODIN A PRŮBĚŽNÁ CVIČENÍ5. října 2006 15:56

► DISKUZNÍ FÓRUM JE AKTIVNÍ

► Od dnešního dne je Vám k dispozici diskuzní fórum. /Viz odkaz v záhlaví stánek/. Toto fórum je určeno nejen současným návštěvníkům kurzů, ale i absolventům let minulých i širší veřejnosti se zájmem o přípravné kurzy a architekturu.


5. října 2006 15:37

► STATISTIKA - ANEB JAKÉ JSOU ŠANCE ... :-)

► V následujících tabulkách jsou vyčíslené jednotlivé hodnoty přihlášených a přijatých studentů na vysoké školy architektonického /červeně zvýrazněné/, stavebního a výtvarného zaměření. Tabulka vychází z ukazatelů roku 2004. Údaje označené otazníky se nepodařilo zjistit. Nicméně svědomitou přípravou :-) a podáním přihlášky na více vysokých škol se šance na přijetí radikálně zvyšuje.

Název vysoké školy/fakulty


přihlášení studenti (2004)

přijatí studenti (2004)

šance na přijetí v %

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta užitého umění a designu


311

46

14,79%

Institut výtvarné kultury


????

????

????

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební


1030

972

94,37%

České vysoké učení technické

Fakulta stavební


2599

2091

80,45%

Fakulta architektury


796

254

31,91%

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební


2603

1919

73,72%

Fakulta architektury


393

107

27,23%

Fakulta výtvarných uměni


438

40

9,13%

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze


676

72

10,65%

Akademie výtvarných umění v Praze


411

37

9,00%

Akademie múzických umění
v Praze

Divadelní fakulta - scénografie


480

53

11,04%

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací


389

219

56,30%

Ostravská univerzita v Ostravě

Institut pro umělecká studia


????

????

????

Technická univerzita v Liberci

Fakulta architektury


265

45

16,98%

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně

Zahradnická fakulta


535

348

65,05%

Janáčkova akademie
múzických umění

Divadelní fakulta - scénografie


436

69

15,83%3. října 2006 14:11

► JIŽ DNES /3. ŘÍJNA/ PROBĚHNE PRVNÍ/ZÁPISOVÁ A INFORMAČNÍ/ HODINA

JIŽ DNES OD 21:00 PROBĚHNE PRVNÍ /ZÁPISOVÁ A INFORMAČNÍ/ HODINA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA VYSOKÉ ŠKOLY ARCHITEKTONICKÉHO ZAMĚŘENÍ. VŠICHNI POTENCIONÁLNÍ ZÁJEMCI JSOU ZVÁNI. SRAZ ZÁJEMCŮ JE V 22..55 PŘED OBJEKTEM ŠKOLIČKY U SV. MICHALA /V JIRCHÁŘÍCH 14, PRAHA 1/.


27. září 2006 11:39

► POZVÁNKA - PRVNÍ HODINA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

► První hodina přípravných kurzů se uskuteční již za pár dní. Sraz zájemců je v úterý 3. října v 21.00. před objektem Školičky u sv. Michala /V Jirchářích 14, Praha 1/. Náplní první hodiny bude zápis a všeobecné informace o kurzu a jeho průběhu. Jste srdečně zváni.


23. září 2006 13:41

► PŘIHLÁŠENÍ DO PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ - ARCHITEKTURA

V přípravných kurzech je v tuto chvíli ještě několik volných míst. V případě vašeho /i jen předběžného/ zájmu nás kontaktujte na mailové adrese - kurzy@eatelier.cz . Do textu zprávy napište své jméno a kontaktní informace /telefon a adresu/. Obratem vás budeme kontaktovat.

22. září 2006 23:18


► ODPOLEDNE SE ŠKOLIČKOU - O2 ŽLUTÉ LÁZNĚ

► Tuto neděli /tj. 24.9.2006/ se od 16:00 uskuteční v areálu O2 Žluté lázně výtvarné odpoledne - bližší informace najdete na - http://www.volny.cz/skolicky/xdruhastr.htm. Těšíme se na Vaši návštěvu.

19. září 2006 21:58
► NÁPLŇ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ V SEZÓNĚ 2006 - 2007 + ZÁKLADNÍ INFORMACE

- ZÁKLADNÍ INFORMACE

- zahájení kurzů - 3.10.2006
- ukončení kurzů - konec února 2007 /po odchodu posledního účastníka k přijímacím zkouškám/
- počet týdnů výuky - 16
- počet účastníků v jednom kurzu - max 8 - 10
- cena - /včetně veškerých přípravných pomůcek/ - 3.800,- Kč
- platba - v hotovosti při zápisu, možnost dohodnout platbu převodem z účtu
- lektor kurzů - ing.arch. Pavel Kocych

- VÝUKA /počty hodin/

- počet hodin - 2 x 60 minut /1x za týden/ teoretická a praktická výuka
- počet hodin - 2 x 60 minut /1x za 14 dní/ individuální konzultace /dle osobní dohody/
- architektonické výlety - 4x /půlden/ - Praha - moderní architektura
- architektonické výlety - 2x /celý den/ - městské celky - Liberec + Hradec Králové /alt. Zlín/

- OBSAH KURZŮ

Obsah kurzů je primárně zacílen na potencionální zájemce o studium na FA ČVUT Praha a FA TUV Liberec, jelikož tyto školy obsáhnou většinu uživatelů z Prahy a okolí. Talentovým zkouškám na ostatních školách /VŠUP Praha, Škola architektury při AVU, FA VUT Brno, příbuzné obory - nábytkový design, scénografie, výstavnictví/ se kurzy věnují jen v omezené míře, případně při individuálních konzultacích. Velký důraz je kladen na domácí přípravu, jako nedílnou součást pro úspěšné absolvování kurzu. Domácí příprava je řešena formou jednotlivých teoretických i praktických zadání vždy v závru každého kurzu a lze ji konzultovat při individuálních konzultacích.

- PRAKTICKÁ ČÁST

- základy architektonického prostorového zobrazování - /axonometrie, jedno, dvou a tříúběžníková perspektiva/
- základy kresebných technik /tužka, grafit, rudka, uhel .../
- vizuální kresba, kresba dle modelu /kubusy, lebka, busta .../
- kresba dle paměti
- architektonická zkratka a její použití v praxi

- TEORETICKÁ ČÁST

- základy dějin architektury a umění s důrazem na 20. století /příležitostně v rámci výuky a konzultací/
- externí výlety /viz výše/
- diskuse se studenty architektury FA Praha a Liberec /jedná se o absolventy přípravných kurzů/
- tématické hodiny - osobnosti české a světové architektury - /Karel Hubáček a Le Corbussiere/

- DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

- tvoří nedílnou součást kurzů a je řešena konkrétním zadáním vždy na konci každé hodiny
- zadání jsou teoretická i praktická /domácí kresba, referáty na téma .../
- bez důkladné domácí přípravy se výrazně snižuje pravděpodobnost přijetí na dotyčnou VŠ
- předpokládá systematickou přípravu /minimálně 30 minut denně/

- BONUSY

- možnost zapůjčit si odborné časopisy a DVD nosiče z místní odborné knihovničky
- webové stránky s aktualitami, reagujícími na aktuální dění v kurzu a na architektonické scéně
- heslo pro přístup do zaheslované složky na webu /pro stažení dílčích zadání a doplňujících informací/


10. září 2006 14:11


► PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE O ZAHÁJENÍ KURZŮ V SEZÓNĚ 2006 - 2007

► V sezóně 2006 - 2007 se opět uskuteční přípravné kurzy na vysoké školy architektonického zaměření. Kurzy budou opět probíhat ve stejných prostorách jako v minulých letech, tj v prostorách Školičky sv. Michala v Jirchářích /V jirchářích 14, Praha 2/. Kurzy budou zahájeny v úterý 3. října 2006 v 21:00, a budou probíhat každé úterý od 21.00 do 23.00. Cena kurzu na tento školní rok je stanovena na 3.800 Kč. V ceně kurzu je obsažena základní literatura a veškeré kreslící /malířské/ pomůcky. Pro bližší info si pište na mailovou adresu pavel@kocych.cz


 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign