ARCHITEKTURA > talentovky
 
 

talentovky


FAKULTA ARCHITEKTURY - TUL

Přijímací talentová zkouška je tříkolová.
V prvním kole předkládají uchazeči domácí práce, kterými prokazují talentové předpoklady ke studiu zvoleného studijního programu. Přijímací komise vybere na základě těchto prací část uchazečů, kteří prokázali požadovanou míru komplexních talentových a dalších předpokladů pro studium architektury, tedy potřebnou způsobilost pro toto studium podle odst. 1 § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.Tito vybraní uchazeči jsou pozváni k účasti ve druhém kole zkoušky.
Druhé kolo má charakter vícedenní talentové zkoušky, sestávající z písemné, výtvarné a architektonické části. Písemná část je tvořena testem z dějin umění a architektury a všeobecného kulturního přehledu a testem z matematiky v rozsahu gymnaziální látky. Výtvarná část obsahuje kresbu dle skutečnosti a prostorovou kompozici na dané téma. Architektonická část je tvořena drobným architektonickým úkolem. K třetímu bezprostředně navazujícímu kolu jsou pozváni pouze vybraní uchazeči.
Třetí - ústní část má charakter rozhovoru nad vytvořenými pracemi.

Smyslem přijímací zkoušky je vybrat uchazeče s nejlepší prostorovou představivostí, výtvarným nadáním a tvořivými schopnostmi.
Uchazeči, kteří uspějí u talentové zkoušky, jsou ke studiu přijati po předložení maturitního vysvědčení.
Do I. ročníku je každoročně přijímáno max. 45 studentů.


FOTODOKUMENTACE Z TALENTOVEK 2008 - V LIBERCI

Submenu

 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign