ARCHITEKTURA > SAMOSTUDIUM > slohy - popis > antika
 
 

antika


> DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH ARCHITEKTONICKÝCH SLOHŮ
ANTIKA

> ...
1. 7. - 6.století doba archaická

2. 5.- 4. století doba klasická

3. od 3.století helenismus

* dochováno pouze z kopie Římanů
* vše polychromováno
* hodnotíme pouze fragmenty (mramory vypáleny na vápno, chrámy na stavební materiály, bronz roztaven na zbraně – ve středověku)
* objev výtvarného pojetí přírody a člověka – pokrok v perspektivě těla
* řemeslo = umění ? praktický smysl, náboženský charakter
* žádné sklony k individualismu, originalitě
* značná volnost v objevování krásy
* touha po krásnu
* zobrazuje ideál, poučuje, jak to má vypadat
* zachování harmonie celku a části
* dbá se, aby stavby harmonovaly s okolím
* kalokagathia – krása duševní i tělesná
* vyvážený realismus a idealismus

Malířství

* z fresek vůbec nic nezbylo
* literáti posuzují malířství jako důležitější než sochařství
* dohady z nádherného vázového malířství (amfory)
* zvládnutí perspektivní zkratky
* Apollodorus z Athen (5.století) – popisuje, jak se má malovat
* největší rozkvět v době helénismu

Vázové malířství

* řecké báje, hostiny, oslavy bohů, erotické motivy (i 2 muži),
karikatury, rostliny
* lékithos – nádoba na olej, voňavky a jinou kosmetiku

dávná minulost (do 8.století)

* raně geometrické, protogeometrické tvary – vlnovky, pruhy, meandry
* motivy pravidelné (rytmus)
* postavy kubisticky zjednodušené

orientalizující styl (od 7.století)

* zvířata, často okřídlená
* černočervené, figury na bílém podkladě

černofigurový styl (od 6.století)

* černé postavy na červeném pozadí
* výjevy z mytologie a eposů
* oči pořád orientální

červenofigurový styl

* loučící se válečník má už prsty u nohou (kolem 500 př.n.l.)

Chrámy

* původně přírodní svatyně (háje, paloučky,…)
* postupně se zastřešuje spolu s polidšťováním boha
* vyvíjí se z megaromu
* nejdřívě 2, pak 4 sloupy, na závěr sloupořadí ze všech stran – nahradí téměř zdi
* původní chrám ze dřeva, podnož z kamene
* pravoúhlý půdorys, v pozdní antice kruhový

Athény

* dole v Athénách dórský chrám Hefaiston
* stylobathés – to, na čem chrám stojí
* chrámy i sochy barevné
* tzv. Athéna promachos – socha v nadživotní velikosti ze slonoviny a zlata

Akropolis

* ukázka majestátu a síly
* vybudováno Periklem (i Delfy a Epidauros)
* chrámy pro ochranná božstva Athén
* popilaje – vstupní schodiště, iónské

Pantheon

* = panenská
* chrám
* dórský styl
* 437-32 postaven Iktinem a Kalikratem
* Fedias a jeho žáci - sochařská výzdoba
* z výzdoby jen trosky
* 1209 – změněn v kostel
* 15. století změněn v mešitu
* bylo jím pohrdáno ? kameny na stavbu kostelíků
* v 17. století prachárna (Turci) ? výbuch
* 19. století – skulptury sňaty (sochy, fresky, veškerá výzdoba Britské muzeum)

Erechteion

* iónský chrám
* kariatida – socha s nosnou funkcí (sloup)
* Chrám bohyně Níké – iónský, bohyně vítězství
* Divadlo
* hlediště – půlkruhové, stupňovité, 1 nebo 2 ochozy, dřevěné lavice
* orchestrum – pro sbor, postupně se zmenšovalo
* scéna (skéné)- obdélníková budova, vstup na jeviště a jeviště, postupně se zvětšuje
* divadlo v Epidauru – nejzachovalejší, 17 000 lidí
* Dionýsovo divadlo v Delfách
* největší divadlo v Milétu (36 000 lidí)
* prostá výprava
* 3 druhy postav podle vstupu na jeviště
* jen 3 herci s různými maskami
* plošina pro představitele bohů
* propadliště pro výstup z podsvětí
* děj i v domě ? není vidět (ve skéně), ukázán pouze výsledný obraz

Sochařství

* v obě archaické dřevěné sochy v životní velikosti
* kuros – socha naháče, zkadeřený vlas, jakýsi úsměv, nakročená noha
* kóré – socha dívky, tunika, strnulý postoj
* často darovací nápisy
* motiv dobrého pastýře
* v 6. – 5. století začínají být aktivní, výjevy z mytologie, proporce, držení těla
* kontrapost – váha na jedné noze, druhá pokrčená, jeden bok výš
* zachované většinou kopie

Klasické období

* 4.- 5.století př.n.l.
* ve filozofii převratné myšlenky
* po porážce Peršanů mají být Athény hodny nápodoby
* umění velmi napodobováno Periklem
* umění věcí celé obce – ne individuální tvorba
* vše v souladu s všeobecnými zájmy (individualita a originalita nebyla považována za krásnou)
* polis – městský stát, základ demokracie, svobodný život, dramata na její počest
* zpochybňovat cokoliv týkající se polis ? trest
* sofisté zpochybňují božstva – mírou všech věcí je člověk

Myron

* mistr pohybu
* Diskobolos rozdílně hodnocen

Polykleitos

* napsal traktát o výpočtech
* sochá sportovce
* snaha o zastavení pohybu
* Doryforos, Daidumon
* vyhrál soutěž o nejkrásnější Amazonku

Feidias

* jeho Amazonka mužštější než Polykleitova
* přítel Perikla
* nejvýznamější díla se nedochovala
* vysochal 3 obrovské sochy Athény
* velmi zručný technik
* mistr plastické výzdoby
* Tři odpočívající bohyně – nízky reliéf
* Jezdci – nízký reliéf
* Shromáždění bohů – vlis
* raněná Niobé – častý motiv

4. století

* ze soch se ztrácí idealismus
* bohové zažívají odsvěcení (sofisté)
* v soše boha lidské rysy
* ideál mládí a krásy
* první akty
* náznaky expresivity – silná emoce
* jistá mimika – gesta, deformace

Skopas

* vyzdobil mauzoleum v Halikarnasu
* portréty, různé hlavy

Praxiteles

* smyslnost, erotika
* rafinovanost
* poprvé: nahá ženská postava
* zženštilost
* nahá Afrodité
* vzor Polykleitos (zastavení v akci)
* Odpočívající satir, Bůh Hermes s malým Dionýsem, Afrodité Knétská, Apolón belvederský, Artemis, Venuše (jeho napodobenina, torzo)

Lyssipos

* dvorní sochař Alexandra Velikého
* zachovaly se podobizny Alexandra
* Apoxiomonos (stojící), Árés (sedící bojovník)

Helénismus

* 3. – 1.století př.n.l.
* umění souvisí s říší Alexandra Velikého
* umění ztrácí národní ráz
* umění se poprvé stává kosmopolitní
* větší realismus a naturalismu
* umění se netvoří pro obec – stává se intimní a soukromou záležitostí
* tvoří se pro radost, pro potěšení, pro dárek
* umělci se volně pohybují
* centrum umění v Malé Asii Alexandrie
* stavby nového typu – Hermogonos (citují ho pozdější architekti) staví chrám Artemidy v Magnesii; spisy se ztratily
* záliba v deformaci, zobrazování i ošklivosti
* poprvé zobrazení malých dětí a stáří
* sousoší Afrodita, Pan a Éros
* Kentaur, Děti a krokodýl, sousoší Nilu
* chlapeček vybírající si trn z nohy, zápasící z husou
* Amor a Psyché – objev polibku
* přirozenější portréty, normální vlasy
* Hlava Rohovníka a Trpaslice – Deformace
* umírající Kelt
* Kelt zabíjející se nad svou mrtvou ženou
* Nikké - na přídi, symbol vítězství
* skrčená Afrodité, Medicejská Venušekameje – osobní brože

Pergamský oltář

* dnes v muzeu v Berlíně
* 180 – 170 př.n.l.
* schodiště do podkovy
* sokly vyzdobeny nízkým reliéfem
* gigantomachie – zápas gigantů (inspirace dalších směrů – baroko)

malířství

* skoro nic se nedochovalo
* v Pompejích většinou kopie
* vázové malířství – kopie jen částečné, jen náměty

5. století

* zobrazování prostoru: stínování, plastičnost, barvy (přírodní)
* mytologické výjevy

4. století

* vrchol malířství nic se nedochovalo
* známé jen z literatury a kopií

konec 4. století

* zvládnutí prostoru, perspektivy
* vzdálenější jevy v jiných barvách
* zobrazování extáze, smrti (mystéria)…
* krajina – skály, vlny moře
* v Alexandrii při nástěnném malířství
* malovali na povrch skla
* mozaiky – podlahové (kosti, skořápky, zbytky) – v lázních mořské dno s rybami

Pompeje

* v domech se značí vývoj malířství, výrazné barvy
* v domech mystéria

1.styl

* nástěnné malby – nápodoba mramorového obložení
* sokl, střední hlavní pás s motivem, horní pás (u stropu) s dalším motivem (drobnější)
* kombinace se štukovým reliéfem

2.styl

* iluzivní reliéf jen malbou
* zátiší, krajiny
* portréty – scény ze všedního života
* průhledy – úsilí o zobrazení 3. rozměru
* členily sloupy
* kombinace barev
* kulisy v divadle
* nevíce vidět ve Vila Mysteriea

pozdní 2.styl

* rozbití jednoty v architektuře
* arabesky
* jediný přínos z Říma – světlo, stín (impresionistická technika) – experiment
* Tři grácie
* portréty Mladá básnířka, Pakvia popula a jeho ženy


Řecké chrámy - řády (styly)

1. Dórský řád ( dávali mu přednost Řekové z pevniny )
2. Iónský řád ( dávali mu přednost Řekové z Malé Asie )
3. Korintský řád ( méně významný, později, liší se od iónského pouze tvarem hlavice )

Dórský řád

Stavby spočívají na podstavě, na kterou se vystupuje po vysokých stupních.

Sloupy
* spočívají přímo na podstavě a nemají patky.
* mají 16 - 20 svislých žlábků, které se stýkají v ostré hraně.
* jsou nahoře zakončeny prstencem.
* byly zpočátku silnější a nižší, později štíhlejší.

Nad sloupy hlavice - pouze jakási poduška a plochá deska.

Na sloupech spočívá vodorovná část chrámu, která nesla trámy, které
tvořily střechu.

Tašky byly obvykle z pálené hlíny, někdy i z mramoru. Střecha měla trojúhelníkovitý
štít.


Iónský řád

Sloupy

* nespočívají přímo na podstavě.
* mají patku.
* mají také žlábky, ale ty jsou odděleny plochými pásky.
* končí pásem a hlavicí, které jsou na rozdíl od dórského sloupu
bohatě zdobeny. Tvary iónské hlavice se postupně vyvíjejí od jednoduchých
a prostých až po bohatě zdobené.

Barevné zdobení

Řecké chrámy byly bohatě barevně zdobené. Na mnoha místech bílé omítky
můžeme dodnes vidět stopy barev. Na hlavicích se malovaly prstence červeně,
podélné pásky modře a svislé žlábky červeně.

Stavební materiál

První chrámy byly stavěné z cihel a dřeva. Později se stavělo z
kamene. Od 5. století před naším letopočtem se stavěly chrámy z mramoru.

Osvětlení

Protože se všechny řecké chrámy dochovaly beze střech, je nesnadné si
představit, jak byly osvětleny vnitřní prostory. Nejčastěji zřejmě světlo
procházelo pouze dveřmi a chrám byl v přítmí. Socha boha umístěná v
pozadí byla ozářená pouze lampami.

Provoz chrámu

Věřící směli vstoupit do svatyně jen zřídka. Prostory chrámu nebyl
určeny pro veřejné náboženské obřady. Oběti se konaly na venkovním oltáři,
který stál před hlavními dveřmi. Přesto, že tyto oltáře měly všechny
chrámy, většinou se nedochovaly.


poslední aktualizace stránky - 13. července 2007 - 19:52 | arch

 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign