ARCHITEKTURA > SAMOSTUDIUM > galerie > dox
 
 

dox


DOX - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ

DOX | Centrum současného umění
Centrum současného umění DOX je nová nezávislá instituce zabývající se prezentací mezinárodního současného umění, architektury a designu situovaná v Praze-Holešovicích. Po pěti letech výstavby v ČR ojedinělý projekt se pro veřejnost otevřel dne 19. října 2008.
Název
Název DOX je odvozen z řeckých slov doxa (názor, mínění, přesvědčení, renomé) a paradoxon. Odkazuje na ambice současného umění, které nezná formální a obsahové zábrany, a na blízkost holešovických doků a industriální dědictví, se kterým pracuje architektura centra.

Motiv
Vznik centra motivovala skutečnost, že Praha potřebuje instituci pro současné umění, architekturu a design. Současné umění klade velké nároky na variabilitu výstavních prostor umožňující monumentální instalace i komorní soubory. Centrum DOX tato kritéria jako moderní multifunkční zařízení splňuje. Rozsahem a kapacitou je v ČR unikátní.

Poslání
Představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět.

Cíle
Podporovat prezentaci české umělecké scény v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou.

Rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím.

Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetání, rozvíjení a inspiraci rozdílných pohledů. Cílem není „pouze“ prezentace výstav a uměleckých děl, nýbrž vytvoření dynamického fóra pro společenskou interakci.Výstavy a speciální programy
Výstavní program tvoří dvě až tři velké výstavy ročně, doplněné pěti až osmi menšími výstavními projekty. DOX produkuje polovinu výstav a druhou polovinu získává od prestižních zahraničních institucí. Kromě výstav bude v budoucnu program centra DOX zahrnovat přednášky, diskuse, konference, promítání a koncerty. Tyto speciální programy budou organizovány společně s uměleckými školami, uměleckými centry, mezinárodními nadacemi a sdělovacími prostředky.

Program zahájí výstava Vítejte v kapitalismu!, která ve čtyřech monumentálních instalacích tematizuje spojení umění se světem médií a kapitálu.

Na rok 2009 je připravena multidisciplinární výstava Chelsea Hotel a výstavní projekt Lukáše Rittsteina.

Mezinárodní poradní výbor
David Elliott / bývalý ředitel, Istanbul Modern, Istanbul
Willis Hartshorn / ředitel, International Center of Photography, New York
Henry Meyric Hughes / president, AICA - International Association of Art Critics, London
Suzanne Landau / hlavní kurátorka, Israel Museum, Jerusalem
Reyn van der Lugt / bývalý hlavní kurátor, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam
Jonas Mekas / zakladatel a umělecký ředitel, Anthology Film Archives, New York
Vicente Todoli / ředitel, Tate Modern, London

Místo a architektura
Místo
DOX se nachází v Holešovicích, dynamické pražské čtvrti, která v současné době prochází zásadní přeměnou. Blízkost centra města a spojení bývalých industriálních budov s rezidenční a komerční zástavbou dělá z Holešovic předního kandidáta na nové pražské centrum.

Architektonická koncepce
Centrum DOX je symbolem revitalizace této čtvrti: komplex industriálních budov z konce devatenáctého století, jež původně sloužily ke kovovýrobě, poskytuje ideální prostředí k prezentaci současného umění. Architekt Ivan Kroupa, (držitel berlínské ceny Forderungspreis Baukunst v roce 2001), propojil existující budovy novými stavbami, a tak vytvořil komplex, který reflektuje jak historii místa, tak jeho novou funkci. Horizontální dispozice budov s rozdílnou výškou interiérů umožňují velkou míru variability prostorů, jež je nezbytná pro prezentaci současného umění.

Historie centra DOX
Zakladatelé, iniciátoři centra
Centrum DOX inicioval Leoš Válka spolu se svými partnery (Robert Aafjes, Richard Fuxa a Václav Dejčmar). Cílem této iniciativy je služba široké veřejnosti, vytvořit živoucí kulturní centrum, které by se stalo platformou pro prezentaci současného českého a mezinárodního umění a získávat další partnery v České republice a zahraničí pro podporu současného umění.

Leoš Válka odešel z tehdejšího Československa v roce 1981 do Austrálie, kde žil až do roku 1995, kdy se již natrvalo vrátil zpět do Prahy. Podniká v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Jeho celoživotním zájmem je architektura a současné umění. Dnes působí jako ředitel Centra současného umění DOX.

Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX, je autorem četných výstav a publikací věnovaných modernímu a současnému umění doma i v zahraničí.

Zahajovací výstava

VÍTEJTE V KAPITALISMU!
Pro veřejnost otevřeno od 19.10.2008 – 8.2.2009

Zahajovací výstavu tvoří čtyři monumentální instalace, jejichž autory jsou – José-María Cano, Michael Bielicky a Kamila Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem), Matej Krén, a konečně Jiří Hůla ve spolupráci Dominikem Langem.

Nejrozsáhlejší expozice Vítejte v kapitalismu!, jež svůj název propůjčila celé výstavě, svým tématem vytváří pro otevření centra DOX pregnantní kontext, jímž je spojení umění se světem médií a kapitálu. Tvoří ji několik obrazových souborů španělského malíře Josého-Maríi Cana, jejichž tématem je symbolika světa finančních transakcí, dotýkajících se nejrůznějších oblastí našeho života.

Videoinstalace Falling Times Michaela Bielického a Kamily B. Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem) pomocí počítačového programu v reálném čase vizualizuje nepřetržitý tok zpráv z celého světa a upozorňuje na úlohu zpráv a informací v současné společnosti.

Slovenský umělec Matej Krén je autorem monumentální instalace Sediment, kterou tvoří obrovská zakřivená zeď postavená z knih. Stejně jako Cano, Krén ve svém projevu spojuje novým a šokujícím způsobem materiální a symbolický svět a vytváří tak znepokojivou fyzickou skutečnost.

Unikátní Archiv Jiřího Hůly vznikal od roku 1984 ve formě dokumentace uměleckých aktivit v českých zemích, sám o sobě však může být chápán jako umělecký projekt. DOX požádal mladého umělce Dominika Langa o vytvoření instalace Archivu tak, aby tyto skryté umělecké aspirace vystoupily na povrch. Výstava se koná pod záštitou MUDr. Pavla Béma, primátora Hlavního města Prahy.

Služby/ rozsah prostor
Vedle prezentace současného umění poskytuje centrum DOX i další služby. Vedle Auditoria, kde budou probíhat doprovodné programy, se zde nachází kavárna s terasou, restaurace, knihkupectví a obchod s designovými výrobky. Vybrané prostory je také možno pronajímat pro jednorázové akce, tj. společenské akce, symposia, tiskové konference apod. Z celkové plochy budovy (6.250 m2) tvoří více jak polovinu výstavní prostory se sochařskou terasou.

Rozměry budovy
celková vnitřní plocha 6250 m2
výstavní prostory 2510 m2
auditorium 272 m2
kavárna / bar 70 m2
kavárna / terasa 229 m2
knihkupectví 174 m2
design shop 100 m2
střešní terasa pro venkovní instalace 614 m2
kanceláře / administrativní prostory 350 m2
archiv 200 m2
úložné prostory 420 m2


 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign