ARCHITEKTURA > SAMOSTUDIUM > dvacáté století > kapitoly ke slideshow
 
 

kapitoly ke slideshow


ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ V OBRAZECH


1. ÚVOD

2. ŽELEZOBETON V ARCHITEKTUŘE
- nástup železobetonu v zahraničí - Coiqnet, Monier, Hennebique...
- vrcholná díla - Baudot, Freyssinet, Berg, Nervi, Maillart, Perret...
- ranné příklady u nás - Ehlen, Bechyně, Bartoš...

3. "NOSNÉ" PROUDY NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ, MODERNA, ASKEZE
- Hofmann, Behrens, Berlage
- Werkbund a Muthesius
- Loos - askeze, konfekce, ornament, raumplan
- moderna u nás - Kotěra, Novotný, Gočár...

4. EMOCIONÁLNÍ ESTETIKA NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ
- německý expresionismus
- Wendingen, De Klerk, Kramer, Klint
- Steiner
- italský futurismus
- český kubismus a rondokubismus
- art deco, výstava dekorativních umění v Paříži 1925

5. NÁSTUP ABSTRAKCE V ARCHITEKTUŘE
- De Stijl
- Bauhaus
- Mies van der Rohe
- sovětský konstruktivismus

6. WRIGHT, LE CORBUSIER
- Wright
- Le Corbusier před druhou světovou válkou

7. URBANISMUS V EVROPĚ NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ, SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
- myšlenka zahradního města - Howard, Sorio y Mata
- Garnier a průmyslové město
- sociální byt a vzorová sídliště ve dvacátých letech
- urbanisté a dezubanisté, Miljutin a princip pásového města
- zrod C.I.A.M., sociální aspekty, kongresy, tématika, Athénská charta

8. MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH
- společenské souvislosti, kontakty se zahraničím, spolkový život, časopisy
- počátky abstrakce, puristická čtyřka, Jiří Kroha
- městské polyfunkční, administrativní a obchodní paláce
- nájemné, kolektivní a individuální bydlení
- Výstava soudobé kultury a kolonie Nový dům v Brně, Osada Baba, Hradec Králové
- Zlín
- infrastruktura, vybavenost, kulturní stavby

9. MEZIVÁLEČNÉ KLASICIZUJÍCÍ TENDENCE, ARCHITEKTURA A IDEOLOGIE
- klasické tendence ve světě - Chicago Herald Tribune, A. Kahn, Palác národů v Ženevě, Asplund
- italský racionalismus dvacátých a třicátých let za vlády Musoliniho
- německý neoklasicismus třicátých let
- socialistický realismus v sovětské architektuře třicátých a čtyřicátých let
- Výstava moderní kultury a techniky v Paříži 1937

10. KLASICIZUJÍCÍ TENDENCE V ČECHÁCH, POETICKÁ ALTERNATIVA MEZINÁRODNÍHO STYLU
- klasicizující tendence v české architektuře dvacátých a třicátých let - Engel, Hybšman, Roith, Wiesner, Plečnik
- poetická alternativa mezinárodního stylu - Aalto

11. EVROPŠTÍ ARCHITEKTI V USA, KONTINUITA AVANTGARDY, JOHNSON, SOM
- evropští architekti v USA - Schindler, Neutra
- kontinuita evropské avantgardy v USA - Gropius (TAC), Mies
- Johnson
- SOM

12. LE CORBUSIER PO VÁLCE, NIEMEYER, POEZIE VOLNÉ FORMY
- Le Corbusier po druhé světové válce
- Niemeyer
- Bloc, Parrent, Goff
- Scharoun

13. TECHNOLOGIE A FORMA, UTOPIE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
- betonové obloukové konstrukce - Nervi, Candela, Saarinen
- zavěšené, stanové a lanové konstrukce - Nowicky, Saarinen, Zetlin, Stynen, Birkerts, Otto
- pneumatické konstrukce - Murata, Khanh
- lomenice, buňky, plast - Breuer, Hecker, Schein, Chanéac, Schmid, Panton
- prefabrikace - Eames, Safdie, Utzon
- Fuller
- sociální a technologická utopie - Soleri, Friedman, Maymont, Archigram, Metabolisté

14. SEBEREFLEXE, NOVÝ BRUTALISMUS, RUDOLPH, JAPONSKO, KAHN
- rozpad C.I.A.M., nový brutalismus a pravdivost v architektuře
- Smithsonovi, Eyck, Rudolph
- Stirling, Tange
- Kahn a teorie architektonického konceptuDĚJINY ARCHITEKTURY DVACÁTÉHO STOLETÍ

LITERATURA OBECNÁ
- MICHELI, M. Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.
- HAAS, F. Architektura 20. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
- SHARP, D. Twentieth Century Architecture. A visual history. Lund Humphries London, 1991.
- ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu. Victoria Publishing, 1995.
- ŠEVČÍK, O. Programy a prohlášení architektů XX. století. ČVUT, 1999.
- SPARKEROVÁ, P. Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart, 1999.
- Icons of Design. The 20th Century. Prestel, 2000.
- MARGOLIUS, I. Automobiles by Architects. Wiley-Academy, 2000.
- KHAN, H. International Style. Modernist Architecture from 1925 to 1965. Taschen, 2001.
- HESKET, J. Industrial Design. Thames & Hudson, 2001.
- Dějiny českého výtvarného umění. Academia, 2001.
- WESTON, R. The House in the 20th Century. London: Laurence King Publishing, 2002.
- MARGOLIUS, I. Architects + Engineers = Structures. Wiley-Academy, 2002.
- UNGERSOVÁ, L. O architektech - životy, díla, teorie. Slovart, 2002.
- GÖSSEL, P.; LEUTHÄUSER, G. Architektura 20. století. Taschen, 2003.
- FRAMPTON, K. Moderní architektura. Kritické dějiny. Academia, 2004.

DA5 - 02
- VISCHER, J.; HILBERSEIMER, L. Beton als Gestalter. Stuttgart, 1928.
- BECHYNĚ S.: Stavitelství betonové. Česká matice technická, Praha 1934.
- BENNET, T. P. Bauformen in Eisenbeton. Verlag Ernst Wasmuth, A. G., 1927
- SARTORIS, A. Gli elementi dell' architettura funzionale. Milano: 1941.
- SEIDLEROVÁ, I.; DOHNÁLEK J. Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století. Praha: ČKAIT, 1999.
- Joseph Monier et la naissance du ciment armé. Paris: Éditions du Linteau, 2001.
- COHEN, J.; ABRAM, J.;  LAMBERT, G. (ed.) Encyclopédie Perret. Paris: Monum, Éditions du patrimoine, 2002.
- Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura. Brno: EXPO DATA, VCPD ČVUT, 2005.
- BERAN, L.;VALCHÁŘOVÁ, V. (ed.) Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura . Praha: VCPD ČVUT, 2005.
- Il Lingotto 1915 - 1939. Umberto Allemandi.

DA5 - 03
- MUTHESIUS, H. Landhaus und Garten. Bruckmann, 1907.
- MUTHESIUS, H. Das englishe Haus. Wasmuth, 1910.
- HOEBER, F. Peter Behrens. 1913.
- MUTHESIUS, H. Kleinhaus und Kleinsiedlung. Bruckmann, 1920.
- MUTHESIUS, H. Wie baue ich mein Haus. Bruckmann, 1925.
- VARNEDOE, K. Wien 1900 - Kunst - Architektur - Design. Taschen, 1993.
- FAHR-BECKER, G. Wiener Werkstaette 1903 - 1932. Taschen, 1995.
- Müllerova vila. Argo, 2000.
- Jan Kotěra 1871 -1923. Obecní dům, Kant, 2001.
- LOOS, A. Řeči do prázdna. Tichá Byzanc, 2001
- PRELOVŠEK, D. Josip Plečnik. Era, 2002.
- SARNITZ, A. Loos. Taschen, 2004.

DA5 - 04
- BENEŠOVÁ, M. Pavel Janák. NČSVU, 1959.
- JUNGHANNS, K. Bruno Taut 1880 - 1938. Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1970.
- ZIMMER, E. Rudolf Steiner als Architekt von Vohn- und Zweckbauten. Verlag Freies Geisteleben, 1971.
- Josef Gočár, kubistický interiér. 1983.
- KLEIN, D.; McCLELLAND, N.; HASLAM, M. In the Deco Style. Thames and Hudson, 1991.
- BAYER, P. Art Deco Architecture. Thames and Hudson, 1992.
- Kubistická Praha. Odeon, 1995.
- České Art Deco. Obecní dům, 1998.
- ŠVÁCHA, R. Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Gallery, 2000.
- Antonio Sant´Elia. teNeues, 2003.
- NEŠLEHOVÁ, M., HILMERA, J., ŠVÁCHA, R. Vlastislav Hofman. Společnost Vl. Hofmana ve spolupráci s ÚDU AV ČR, 2004.
- LUKEŠ, Z.; HAVLOVÁ, E.; HNÍDKOVÁ, V. Emil Králíček - zapomenutý mistr secese a kubismu. Galerie Jaroslava Fragnera, 2005.

DA5 - 05
- OUD J. J. P. Holländische architektur. München: Albert Langen Verlag, 1925.
- SCHNAIDT, C. Hannes Meyer. Verlag Gerd Hatje, 1965.
- BONTA, J. Ludwig Mies van der Rohe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983.
- Der Vorbildliche Architekt. Mies van der Rohes Architekturunterricht 1930 - 1958 am Bauhaus und in Chicago. Bauhaus-archiv, 1986.
- Ludwig Mies van der Rohe. Stavění. Arbor Vitae, 1986.
- CHAN-MAGOMEDOV, C. O. Ilja Golosov. Moskva: Strojizdat, 1988.
- CHAN-MAGOMEDOV, C. O. Konstanton Melnikov. Moskva: Strojizdat, 1990.
- WARNCKE, C. De Stijl 1917 - 1931. Taschen, 1990.
- DROSTE, M.; LUDEWIG, M. Marcel Breuer. Taschen, 1992.
- JAEGGI, A. Fagus. Industrial Culture from Werkbund to Bauhaus. Princeton Architectural Press, 2000.
- DRILLER, J. Breuer Hauses. Phaidon, 2000.
- KUDĚLKA, Z.; TEPLÝ, L. Vila Tugendhat. Fotep, 2001.
- Mies van der Rohe. teNeues, 2002.
- MOHOLY-NAGY, L. Od materiálu k architektuře. Triáda, 2002.
- LUPFER, G.; SIGEL, P. Gropius. Taschen, 2004.
- KROHA, J.; HRŮZA, J. Sovětská architektonická avantgarda. Odeon, 1973.

DA5 - 06
- Frank Lloyd Wright. Wasmuth, 1910.
- LE CORBUSIER The City of Tomorow. Architectural Press, 1929.
- KAUFMANN, E. An American Architekt Frank Lloyd Wright. New Yokr, Horizon Press, 1955.
- Le Corbusier (katalog výstavy). Galeri Vincence Karmáře, 1966.
- DARIA, S. Le Corbusier. Sociolog urbanismu. Odeon, 1967.
- ŠVÁCHA, R. Le Corbusier. Odeon, 1989.
- Frank Lloyd Wright. Taschen, 1994.
- CARTER, R. Frank Lloyd Wright. Phaidon, 1997.
- MADDEX, D. 50 Favourite Rooms by Frank Lloyd Wright. Thames and Hudson, 1998.
- LE CORBUSIER Kdysi a potom. Arbor Vitae, 2003.
- COHEN, J. Le Corbusier. Taschen, 2005.
- Le Corbusier. l´Oeuvre compl?te. Erlenbach-Zurich.

DA5 - 07
- HRŮZA, J. Teorie města. Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.
- ROTH, A. Begegnung mit Pionieren. Birkhäuser, 1973.
- CIAM. Documente 1928 - 1939. Birkhäuser, 1979.
- HOH-SLODCZYK, CH.; HUSE, N.; KÜHNE, G.; TÖNNESMANN, A. Hans Scharoun - architekt in Deutchland 1893 - 1972. Verlag C. H. Beck München, 1992.
- HRŮZA, J.; ZAJÍC, J. Vývoj urbanismu (skripta). ČVUT, 1996.
- Zrození metropole. Moderní architektura město ve střední Evropě 1890 - 1937. Obecní dům, 1999.
- URBANIK, J. WUWA 1929. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002.

DA5 - 08
- BENEŠOVÁ, M. Pavel Janák. Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1959.
- HONZÍK, K. Ze života avantgardy. Československý spisovatel, 1963.
- Josef Havlíček. Návrhy a stavby. Praha:Státní nakladatelství technické literatury, 1964.
- KUDĚLKA, Z. Brněnská architektura 1919 - 1928. Nakladatelství Blok Brno, 1970.
- Český funkcionalismus 1920 - 1940, architektura, bytové zařízení, užitá grafika. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně, 1978.
- PECHAR, J.; URLICH, P. Programy české architektury. Odeon, 1981.
- OBRTEL, V. Vlaštovka, která má geometrické hnízdo. Praha: Odeon, 1985.
- Vít Obrtel (1901 - 1988). Architektura, typografie, nábytek. Galerie hlavního města Prahy, 1992.
- NOVÁK, P. Zlínská architektura 1900 - 1950. Agentura Čas, 1993.
- Architekt Bohuslav Fuchs, celoživotní dílo. Nakladatelství Petrov, 1995.
- Jaromír Krejcar 1895 - 1949. Galerie Jaroslava Fragnera, 1995.
- NOVÝ, O. Česká architektonická avantgarda. Prostor, 1998.
- Jan Víšek. Obecní dům Brno, 1999.
- Jaroslav Fragner. Náčrty a plány. Galerie Jaroslava Fragnera, 1999.
- ŠENBERGER, T.; ŠLAPETA, V.; URLICH, P. Osada Baba. Plány a modely. FA ČVUT v Praze, Praha - Evropské město kultury, 2000.
- Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta. Architektonické dílo. Muzeum umění Olomouc, 2003.
- ŠLAPETA, V.; MUSIL, F.; JANDÁČEK, V. Stavební kniha 2003. Funkcionalismus na Moravě. EXPO DATA, ĆKAIT, 2003.
- BARTOŠ, Š.; PANOCH, P. Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot. Helios Jiří Razskazov, 2003.
- Vladimír Karfík: Budova č. 21 ve Zlíně. Památka českého funkcionalismu. cfa nemec ludwig 2004.
- ŠLAPETA, V.; JANDÁČEK, V. Stavební kniha 2004. Český funkcionalismus. EXPO DATA, ĆKAIT, 2004.
- SEDLÁK, J.; TEPLÝ, L. Ve znamení moderny. Architektura 20. století v Brně. Fotep, 2004.
- ANDĚL, J. Nová vize. Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918 - 1938. Nakladatelství Slovart, 2005.

DA5 - 09
- PICA, A. Nuova Architettura Italiana. Milano, 1936
- RITTICH, W. Architektur und Bauplastik der Gegenwart. Rembrandt - Verlag, 1938.
- NELSON, G. Industrial Architecture of Albert Kahn, Inc. New York: Architectural Book Publishing Company, 1939.
- SARTORIS, A. Gli elementi dell' architettura funzionale. Milano: 1941.
- SPEER, A. Neue Deutsche Baukunst. Bücherring Volk und Reich Prag, 1941.
- Paris 1937. Institut Français d´Architecture, Paris-Musées, 1985.
- BUCCI, F. Albert Kahn, Architect of Ford. Princeton Architectural Press, 1991.
- ADAM, P. The Arts of the Third Reich. Thames and Hudson, 1992.
- Agitation zum Glück. Sowjetische Kusnt der Stalinzeit. Edition Temmen, 1994.
- Architektur Wettbewerbe 1792 - 1949. Benedikt Taschen, 1994.
- SPEER, A. V srdci třetí říše. Bonus A, 1996.
- SERENYOVÁ, G. Albert Speer. Zápas s pravdou. BB art, 1998.
- Ženeva 1927. Archietktonická soutěž na projekt Paláce národů (dokument k výstavě). Galerie Jaroslava Fragnera, 1998.

DA5 - 10
- AALTO, A. Synopsis. Painting, Architecture, Sculpture. Birkhäuser Verlag, 1970.
- Josip Plečnik - architekt pražského hradu. Správa pražského hradu, 1996
- FLEIG, K. Alvar Aalto. Editorial Gustavo Gilli, 1998.
- Antonín Engel 1879 - 1958, architekt, urbanista, pedagog (katalog výstavy ke 120. výročí narození). Praha: Národní galerie, Národní technické muzeum, 1999.
- Česká národní banka. Rekonstrukce 1997 - 2000. Praha: Prostor, 2000.
- Alvar Aalto. teNeues, 2002.
- PRELOVŠEK, D. Josip Plečnik. Vydavatelství ERA, 2002.
- JÁSEK, J.; KRAJČI, P.; GROHMANOVÁ, Z.; VALCHÁŘOVÁ, V.; JEŠUTA, J.; BENEŠ, J. Podolská vodárna a Antonín Engel. Praha, 2002.
- LUKEŠ, Z. Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti 1900 - 1938. Fraktály Publishers Praha, 2002.
- LAHTI, L. Alvar Aalto 1898 - 1976. Taschen, 2004.
- PELČÁK, P.; WAHLA, I. Ernst Wiesner 1890 - 1971. Obecní dům Brno, 2005.
- VORLÍK, P. Areál ČVUT v Praze-Dejvicích v šedesátých letech. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.

DA5 - 11
- Richard J. Neutra. L´architecture d´aujourd´hui, 6 / 1946.
- Richard Neutra. Is Planing Possible; Can Destiny Be Designed? UCLA Art Galeries, 1959?
- Architektur von Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973. 1974.
- SARNITZ, A. R. M. Schindler, architekt, 1887 - 1953. Aakademie der bildenden Künste Wien, 1986.
- STEEL, J. R. M. Schindler 1887 - 1953. Taschen, 2005.

DA5 - 12
- VIRILIO, P.; PARENT, C. Architecture principe 1966 et 1996. Les Éditions de l´Imprimeur, 1996.
- Oscar Niemeyer. Moskva: Izdatelstvo Progress, 1975.
- BOTEY, J. Oscar Niemeyer. Editorial Gustavo Gilli, 1996.

DA5 - 13
- FULLER, R. B.; MARKS, R. The Dymaxion World of Buckminster Fuller. New York: Anchor Book, 1960.
- GIRSA, V.; DRDA, M. Visuté střechy. Praha: SNTL, SVTL, 1966.
- RAGON, M. Kde budeme žít zítra. Praha: Mladá fronta, 1967.
- City Icons - Jörn Utzon - Sydney Opera House. Phaidon, 1999.
- GARNER P. Sixties Design. Taschen, 2003.
- SERRAINO, P. Eero Saarinen 1910 - 1961. Taschen, 2005.

DA5 - 14
- KOJIRO, Y. Form in Japan. Edition Leipzig, 1965.
- KULTERMANN, U. Současná světová architektura. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1966.
- BOYD, R. New Directions in Japanese Architecture. London: Studio Vista, 1968.
- Paul Rudolph. Thames and Hudson, 1971.
- Louis I. Kahn. Complete Works 1935 - 74. Zurich: 1977.
- RIANI, P. Kenzo Tange. Sansoni editore, 1977.
- James Stirling. Architectural Design Profile, Academy Editions, 1982.
- LIGTELIJN, V. Aldo van Eyck. Works. Birkhäuser, 1999.
- KAHN, L. I. Ticho a světlo. Arbor vitae, 1999.
- ROSA, J. Louis I. Kahn 1901 - 1974. Taschen, 2006.

DOPLŃUJÍCÍ, ČASOPISY
- JENCKS, CH. Current Architecture. London: Academy Editions, 1982.
- CASSON, H.; RAEBURN, M.; COULTON, J. J. a kol. Dějiny architektury. Odeon, 1990.
- HOLLINGSWORTH, M. Architektura 20. století. Columbus, 1993.
- KOSHALEK, R.; SMITH, E. A. T. (Ed.) Am Ende des Jahrhunderts. 100 Jahre Gebaute Visionen. Hatje Cantz Verlag, 1999.
- Neues Bauen International 1927 / 2002. Berlin, Stuttgart: Ifa, 2002.
- VYBÍRAL, J. Moderna pravá a jiná. Era 21,  2 / 2006, s. 68 - 71.


>>> zdroj
- PETR VORLÍK - 2006 - obrázky z přednášek na internetu: http://citarna.archii.cz/


>>> další odkazy


 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign