KRESBA A SKICA


KRESBA - ZÁKLADNÍ INFORMACE"Kresba je vizuální umění, které je vytvářeno množstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné médium. Běžně se používají tužky, pastelky, voskové tužky, pastely, voskové pastely, křídy, rudky, uhly, olůvka, pera a tuš. Umělec, který kreslí může být označen jako kreslíř nebo kreslič (návrhář). Malé množství materiálů uvolňující se na dvourozměrný materiál za sebou zanechává viditelnou stopu - proces je podobný malování. Nejčastěji se na kresbu používá papír, bývají také používány karton, kůže, plast, plátno, desky a mnohé další. Prozatímně mohou být také využívány tabule. Kresba je také populární jako prostředek k veřejnému vyjadřování přes graffiti. Častými, ale ne rozlišujícími znaky kresby jsou použití jedné barvy, obraz vytvořený pomocí čar a pouze částečné pokrytí podkladu. V minulosti byla hojně užívána tzv. lavírovaná kresba, kdy je kresba rozmývána pomocí mokrého štětce, někdy i namočeného do řídké tekuté barvy. Kresba byvá zpravidla používána při vytváření pomocných studií, kdy si malíř, sochař či architekt zkouší a ujasňuje kompozici a další aspekty připravovaného uměleckého díla, reliéfu, sochy, malby, architektonické realizace atp. Kresba byla umělci hojně užívána také k zaznamenání děl cizích umělců jako podklad ke své vlastní umělecké tvorbě. Od renesančního období se kresba stala vyhledávaným artiklem sběratelů. Postupně začala být kresba chápána i jako samostatné umělecké dílo, přestože je dodnes architekty a výtvarníky užívána hlavně k přípravným studiím."
www.wikipedia.cz


ab.stigro.net/index.php?poz=popis&vec=tuzka
http://manafaco.blog.cz/0809/neobycejna-historie-obycejne-tuzky

PŘÍKLADY KRESEB

kresba - ing.arch. Pavel Kocych
studie květu - formát A4 - technika - tužka

kresba - ing.arch. Pavel Kocych
kompoziční skica petrolejové lampy - formát A4 - technika - fix

kresba - ing.arch. Pavel Kocych
zátiší s ovocem - formát A4 - technika - tužka
tužka