ARCHITEKTURA > talentovky > Liberec
 
 

Liberec


TALENTOVKY

O LIBERECKOU ARCHITEKTURU JE VELKÝ ZÁJEM
2.11.2008 - 23:52

Obrázek “http://www.fotobanka.net/fotogalerie/architektura/thumbs/2008-04-26-imgp1448-hdr.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Uchazeči, kteří v lednu 2009 projdou prvním kolem talentových zkoušek, se budou následně pokoušet o studium oboru Architektura na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Bude jich přibližně dle zkušeností z minulých let kolem stovky. Do prvního kola „talentovek“, které spočívá v předložení domácích prací se předpokládá zájem 200 - 300 potencionálních studentů.Obrázek “http://www.fotobanka.net/fotogalerie/architektura/thumbs/2008-04-26-imgp1453.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Ve druhém kole plní uchazeči čtyři úkoly. Musí vyplnit testy obsahující otázky z matematiky, obecného kulturního přehledu, dějin architektury a filosofie. Řeší také dva návrhové úkoly: z výtvarné expozice na dané téma a architektonické zadání. „Dříve jsme často při hledání tématu z výtvarné expozice čerpali z názvů pohádek. Cílem nebyly ilustrace ke knize, ale studenti měli odvodit a výtvarně ztvárnit podstatu příběhu. Loni se potýkali s protikladem „Plného a prázdného“. V architektonickém zadání dostávají studenti za úkol vytvořit modely jednoduchých staveb, jako jsou kiosky nebo telefonní budky. Loni jsme se vrátili k populárním příbytkům pro netopýry,“ uvedl proděkan FAU TUL Jiří Suchomel. Dodal, že do druhého kola loni postoupili mladí lidé z celé republiky. Nejvíce (40) jich je z Prahy, šest z Libereckého kraje.
Obrázek “http://www.fotobanka.net/fotogalerie/architektura/thumbs/2008-04-26-imgp1447-hdr.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Na základě dnešních prací budou vybraní uchazeči pozváni k přijímacím pohovorům. „Pokládáme jim různé doplňující otázky. Ptáme se jich, co je vedlo k určitému zpracování návrhu a jak přitom uvažovali. Chceme si udělat celkový obraz o osobnosti uchazeče. Zakládáme si na tom, že jsme malá fakulta, kde se vyučující a studenti denně potkávají a dobře se znají. Studentům se věnujeme individuálně, známe je jménem a spolupracujeme s každým z nich,“ řekl Suchomel.
Šanci na přijetí do prvního ročníku oboru Architektura má zhruba 40 uchazečů. Přijatý uchazeč by měl být podle profesora Suchomela pozitivní osobností, protože i architektura, třebaže to je složitá činnost, by měla působit a být vnímána pozitivně. Student architektury by měl být podle profesora Suchomela nejen výtvarně nadaným, ale také aktivní, komunikativní a kreativní.

 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign