kurz - zimní semestr


PŘÍPRAVNÝ KURZ NA VYSOKÉ ŠKOLY ARCHITEKTONICKÉHO ZAMĚŘENÍ
ZIMNÍ SEMESTR - 2015 - 2016 /od 6.10.2015/
KRESBA, HISTORIE, TEORIE A PRAXE


Školička u Sv. Michala | V jirchářích 14 | Praha 1 | 110 00 | tel. - 608 037 166 | e-mail - kurzy@eatelier.cz - mapa


Školička u Sv. Michala ve spolupráci s architektonickým studiem Eatelier otevře začátkem října 2009 již 16. ročník přípravných kurzů k talentovkám.

KURZY ZS A+B probíhají každé úterý od 15.00-16.30 a 21.00-22.30, KURZY ZS C /individual/  budou otevřeny v případě zájmu uchazečů. Místo pořádání viz - MAPA

Kurzy jsou primárně zacíleny na potencionální zájemce o studium vš na FA ČVUT Praha a FA TUV Liberec, jelikož tyto školy obsáhnou většinu potencionálních uchazečů z Prahy a okolí. Kurzy jsou řešeny jako semestrální, tj. od října 2010 do února 2011. Kapacita jednoho kurzu je stanovena /vzhledem o snahu o co nejosobnější přístup/ na deset studentů. Úspěšnost kurzů se pohybuje mezi 75 - 100 procenty přijatých uchazečů. /V letech 2007, 2008 a 2009 prošli všichni absolventi úspěšně minimálně jedním přijímacím řízením./ Talentovým zkouškám na ostatních školách /VŠUP Praha, Škola architektury při AVU, FA VUT Brno, FS ČVUT - obor architektura, příbuzné obory - nábytkový design Plzeň, scénografie, výstavnictví, zahradní architektura/ se kurzy věnují v omezenější míře, případně při individuálních konzultacích. Velký důraz je kladen na domácí přípravu, jako nedílnou součást pro úspěšné absolvování kurzu. je řešena formou jednotlivých teoretických i praktických zadání vždy v závěru každého kurzu a lze ji konzultovat při individuálních konzultacích. Hlavním lektorem kurzů je ing.arch. Pavel Kocych.

NÁPLŇ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ


- základy zobrazovacích technik
- kresba podle modelu
- kresba podle paměti /trénink vizuální paměti/
- základy architektonické kompozice
- architektonická zkratka /šrafy, schématická postava .../
- základy oborového pojmosloví
- vývoj architektury a umění
- 20-té století v architektuře
- současné architektonické trendy
- osobnosti současné české a světové architektury


Cena kurzů je 4.500,- Kč za zimní semestr - říjen - leden /3.200 Kč - letní semestr - únor - květen/. Cena pro studenty z navazujících kurzů je snížená o 10 procent. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré kreslicí pomůcky, elektronická verze skript Základy architektury 1. a přístup do nové databáze DIGIBOXu. Bližší informace se dozvíte na následujících stránkách. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány novými informacemi, týkajícími se této problematiky.


PODROBNÉ INFORMACE - PŘÍPRAVNÉ KURZY V SEZÓNĚ 2015-2016

- zahájení kurzů - 6.10.2015
- typ kurzu - semestrální - zimní semestr
- ukončení kurzů - začátek února 2010 /po odchodu posledního účastníka k talentovým zkouškám/
- počet týdnů výuky - 13 - 15
- počet otevřených kurzů - 2 /dle zájmu/

- počet účastníků v jednom kurzu - max 10
- cena - /včetně veškerých přípravných pomůcek/ - 4.900,- Kč
- cena snížená - /pro studenty předchozích přípravných kurzů/ - o 400,- Kč
- platba - v hotovosti při zápisu, možnost dohodnout platbu převodem z účtu
- lektor kurzů - ing.arch. Pavel Kocych

- VÝUKA /počty hodin/

- počet hodin - 2 x 45 minut /1x za týden/ teoretická a praktická výuka
- počet hodin - 1 x 60 minut /1x za 14 dní/ teamové individuální konzultace /dle osobní dohody/
- architektonické výlety - 2-4x /půlden - cca 4 hodiny/ - Praha - moderní architektura /vilová čtvrť Baba, Hotel internacional, Žluté lázně, Muzo, Vodafone hall, Trmalova vila... /
- architektonické výlety - 2x /celý den - cca 10 hodin/ - městské celky - Liberec + Hradec Králové /alt. Zlín/

- OBSAH KURZŮ

Obsah kurzů je primárně zacílen na potencionální zájemce o studium na FA ČVUT Praha a FA TUV Liberec, jelikož tyto školy obsáhnou většinu uživatelů z Prahy a okolí. Talentovým zkouškám na ostatních školách /VŠUP Praha, Škola architektury při AVU, FA VUT Brno, příbuzné obory - nábytkový design, scénografie, výstavnictví, zahradní architektura/ se kurzy věnují jen v omezené míře, případně při individuálních konzultacích. Velký důraz je kladen na domácí přípravu, jako nedílnou součást pro úspěšné absolvování kurzu. Domácí příprava je řešena formou jednotlivých teoretických i praktických zadání vždy v závru každého kurzu a lze ji konzultovat při individuálních konzultacích.

- PRAKTICKÁ ČÁST

- základy architektonického prostorového zobrazování - /axonometrie, jedno, dvou a tříúběžníková perspektiva/
- základy kresebných technik /tužka, grafit, rudka, uhel .../
- vizuální kresba, kresba dle modelu /kubusy, lebka, busta .../
- kresba dle paměti
- architektonická zkratka a její použití v praxi

- TEORETICKÁ ČÁST

- základy dějin architektury a umění s důrazem na 20. století /příležitostně v rámci výuky a konzultací/
- externí výlety /viz výše/
- diskuse se studenty architektury FA Praha a Liberec /jedná se o absolventy přípravných kurzů/
- tématické hodiny - osobnosti české a světové architektury - /Karel Hubáček a Le Corbussiere/

- DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

- tvoří nedílnou součást kurzů a je řešena konkrétním zadáním vždy na konci každé hodiny
- zadání jsou teoretická i praktická /domácí kresba, referáty na téma .../
- bez důkladné domácí přípravy se výrazně snižuje pravděpodobnost přijetí na dotyčnou VŠ
- předpokládá systematickou přípravu /minimálně 30 minut denně/

- BONUSY

- možnost zapůjčit si odborné časopisy a DVD nosiče z místní odborné knihovničky
- webové stránky s aktualitami, reagujícími na aktuální dění v kurzu a na architektonické scéně
- heslo pro přístup do zaheslované složky na webu /pro stažení dílčích zadání a doplňujících informací/