ARCHITEKTURA > RSS architektura
 
 

RSS architektura


RSS čtečka kanálů z oblasti aktuálních novinek v architektuře a designu�e�i v �anghaji uk�ou sv�tu, �e nejsou ��dn� puci - Aktu�ln�.cz

T�den.cz�e�i v �anghaji uk�ou sv�tu, �e nejsou ��dn� puciAktu�ln�.cz - p�ed 6 hodinami��st nazvan� Nejbli��� prostor, ve kter�m �ijeme bude re�ln� obytn� pokoj v nad�ivotn� velikosti, kter� nab�dne nov�torsk� mlad� �esk� design a zd�razn�…

architekt design prostor -

D�evostavby: �ance rychle a levn� bydlet - iDNES.cz

iDNES.czD�evostavby: �ance rychle a levn� bydletiDNES.cz - p�ed 14 hodinamiTo oce�uj� hlavn� mlad� rodiny, kde se m�n� po�et osob i pot�eba prostoru pom�rn� rychle. D�raz na design zat�m nebyl u typov�ch domk� tolik zn�t, ...…

architekt design prostor -

T�i varianty jedn� kuchyn� - Tiscali.cz

Tiscali.czT�i varianty jedn� kuchyn�Tiscali.cz - 14. prosinec 2008Majitel� p�i�li s p�edstavou, kter� kop�rovala n��rt architekta. P�edstavovali si kuchy�skou sestavu ve tvaru p�smene U s p�isazen�m stolem. ...…

architekt design prostor -

�koda Superb 1,8 TSI 118 kW - Auto.cz

�koda Superb 1,8 TSI 118 kWAuto.cz - 13. prosinec 2008Architektura vozu je op�t zalo�ena na Volkswagenu Passat, ov�em tentokr�t u� jde o sou�asnou generaci. Nejde ov�em o �ist� p�evzatou platformu, ...…

architekt design prostor -

SUPERMARKET'08 Designfest za�al - �esk� design

SUPERMARKET'08 Designfest za�al�esk� design - 12. prosinec 2008Z�titu nad leto�n�m ro�n�kem p�ijalProf. ak. arch. Ji�� Pelcl. Prostory renesan�n�ho domu, kter� prop�j�il N�rodn� pam�tkov� �stav maj� neopakovatelnou ...…

architekt design prostor -

Skl�da�ka pln� um�n� - T�den.cz

T�den.czSkl�da�ka pln� um�n�T�den.cz - 12. prosinec 2008Nov� domov spole�nosti, kter� se bude moci pochlubit prostorem o v�m��e 140 tis�c metr� �tvere�n�ch, dostal od architekt� do v�nku z�kladn� geometrick� tvar ...…

architekt design prostor -

Hur� SUPERMARKET'08 - �esk� design

Hur� SUPERMARKET'08�esk� design - 9. prosinec 2008Z�titu nad leto�n�m ro�n�kem p�ijalProf. ak. arch. Ji�� Pelcl. Prostory prop�j�il N�rodn� pam�tkov� �stav a tak sm��ujte do renesan�n�ho domu ze 14. ...…

architekt design prostor -

Z�klady sv�teln�ho designu - e-ARCHITEKT.cz

e-ARCHITEKT.czZ�klady sv�teln�ho designue-ARCHITEKT.cz - 8. prosinec 2008P�edev��m pomoc� sm�rov�ho sv�tla lze zv�raznit oblasti nebo objekty v prostoru. T�m je veden pohled pozorovatele a je podpo�ena orientace v prostoru. ...…

architekt design prostor -

Dop�ejte si retro v kovu - T�den.cz

T�den.czDop�ejte si retro v kovuT�den.cz - 3. prosinec 2008Pr�kopn�kem nov� nastupuj�c�ch my�lenek byl francouzsk� architekt Le Corbusier. Ten n�bytek p�ipodobnil stroj�m, kter� �lov�ku hlavn� slou��. ...…

architekt design prostor -

Mezin�rodn� sout� International VELUX Award 2008 zn� sv� v�t�ze - Archiweb.cz

Mezin�rodn� sout� International VELUX Award 2008 zn� sv� v�t�zeArchiweb.cz - 25. listopad 2008Design ji� nen� procesem inovac�. Douf�me, �e se n�m poda�� b�t pr�kopn�ky mezi architekty a �e v souvislosti sm�stsk�mi prostory dos�hneme velk�ch…

architekt design prostor -

Kempinski u V�n�k� - Stavebn� f�rum

Kempinski u V�n�k�Stavebn� f�rum - p�ed 11 hodinamiNa p�estavb�ch a vybaven� vnit�n�ch prostor pal�ce se pod�lela �ada zn�m�ch firem, mj. HouseImage, Bat Design �i Decca Furniture. ...…

architekt design prostor -

Kempinski u V�n�k� - Stavebn� f�rum

Kempinski u V�n�k�Stavebn� f�rum - p�ed 2 hodinamiNa p�estavb�ch a vybaven� vnit�n�ch prostor pal�ce se pod�lela �ada zn�m�ch firem, mj. HouseImage, Bat Design �i Decca Furniture. ...…

architekt design prostor -

Kempinski u V�n�k� - Stavebn� f�rum

Kempinski u V�n�k�Stavebn� f�rum - p�ed 55 minutamiNa p�estavb�ch a vybaven� vnit�n�ch prostor pal�ce se pod�lela �ada zn�m�ch firem, mj. HouseImage, Bat Design �i Decca Furniture. ...…

architekt design prostor -

�esk� d�m na Manhattanu - Hospod��sk� noviny

Hospod��sk� noviny�esk� d�m na ManhattanuHospod��sk� noviny - p�ed 15 hodinamiAutor jej� rekonstrukce, architekt Jan Hird Pokorn�, se dokonce za svou pr�ci do�kal odm�ny. Spole�nost p��tel Upper East Side uvedla jeho d�lo za p��klad ...…

architekt design prostor -

�esk� d�m na Manhattanu - Hospod��sk� noviny

Hospod��sk� noviny�esk� d�m na ManhattanuHospod��sk� noviny - p�ed 5 hodinamiAutor jej� rekonstrukce, architekt Jan Hird Pokorn�, se dokonce za svou pr�ci do�kal odm�ny. Spole�nost p��tel Upper East Side uvedla jeho d�lo za p��klad ...…

architekt design prostor -

�esk� d�m na Manhattanu - Hospod��sk� noviny

Hospod��sk� noviny�esk� d�m na ManhattanuHospod��sk� noviny - p�ed 4 hodinamiAutor jej� rekonstrukce, architekt Jan Hird Pokorn�, se dokonce za svou pr�ci do�kal odm�ny. Spole�nost p��tel Upper East Side uvedla jeho d�lo za p��klad ...…

architekt design prostor -

�esk� d�m na Manhattanu - iHNed.cz

iHNed.cz�esk� d�m na ManhattanuiHNed.cz - 31. ��jen 2008Autor jej� rekonstrukce, architekt Jan Hird Pokorn�, se dokonce za svou pr�ci do�kal odm�ny. Spole�nost p��tel Upper East Side uvedla jeho d�lo za p��klad ...…

architekt design prostor -

Kdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�k - iDNES.cz

iDNES.czKdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�kiDNES.cz - 29. ��jen 2008Pocit obytn�ho prostoru podtrhuj� i pou�it� tepl� d�evo na st�n�ch �i prkenn� podlaha z b�len�ho dubu. A je�t� n�co m� pr�ce architekt� a Kl�ry Nademl�nsk� ...…

architekt design prostor -

Kdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�k - iDNES.cz

iDNES.czKdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�kiDNES.cz - 29. ��jen 2008Pocit obytn�ho prostoru podtrhuj� i pou�it� tepl� d�evo na st�n�ch �i prkenn� podlaha z b�len�ho dubu. A je�t� n�co m� pr�ce architekt� a Kl�ry Nademl�nsk� ...…

architekt design prostor -

Kdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�k - iDNES.cz

iDNES.czKdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�kiDNES.cz - 29. ��jen 2008Pocit obytn�ho prostoru podtrhuj� i pou�it� tepl� d�evo na st�n�ch �i prkenn� podlaha z b�len�ho dubu. A je�t� n�co m� pr�ce architekt� a Kl�ry Nademl�nsk� ...…

architekt design prostor -

Kdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�k - iDNES.cz

iDNES.czKdy� m�dn� butik vypad� jako ob�v�kiDNES.cz - 29. ��jen 2008Pocit obytn�ho prostoru podtrhuj� i pou�it� tepl� d�evo na st�n�ch �i prkenn� podlaha z b�len�ho dubu. A je�t� n�co m� pr�ce architekt� a Kl�ry Nademl�nsk� ...…

architekt design prostor -

Spole�nost ONL z�sk�v� ocen�n� Revit BIM Experience Award za ... - Archiweb.cz

Spole�nost ONL z�sk�v� ocen�n� Revit BIM Experience Award za ...Archiweb.cz - 29. ��jen 2008Sou��st� n�vrhu budesklen�n� st�echa linouc� se nad prostory obou dosavadn�ch skladi��, kter� budou zformov�ny v jeden roz���en� interi�r. ...…

architekt design prostor -

Spole�nost ONL z�sk�v� ocen�n� Revit BIM Experience Award za ... - Archiweb.cz

Spole�nost ONL z�sk�v� ocen�n� Revit BIM Experience Award za ...Archiweb.cz - 29. ��jen 2008Sou��st� n�vrhu budesklen�n� st�echa linouc� se nad prostory obou dosavadn�ch skladi��, kter� budou zformov�ny v jeden roz���en� interi�r. ...…

architekt design prostor -

Spole�nost ONL z�sk�v� ocen�n� Revit BIM Experience Award za ... - Archiweb.cz

Spole�nost ONL z�sk�v� ocen�n� Revit BIM Experience Award za ...Archiweb.cz - 29. ��jen 2008Sou��st� n�vrhu budesklen�n� st�echa linouc� se nad prostory obou dosavadn�ch skladi��, kter� budou zformov�ny v jeden roz���en� interi�r. ...…

architekt design prostor -

Cenu za studentsk� design z�skal n�vrh praktick�ho m�stsk�ho mobili��e - Novinky

NovinkyCenu za studentsk� design z�skal n�vrh praktick�ho m�stsk�ho mobili��eNovinky - 27. ��jen 2008Vrti�ka se sna�il efektivn� vyu��t prostor kolem kmene stromu - proto je jeho lavi�ka tvo�ena z n�kolika pl�t� perforovan� osmimilimetrov�…

architekt design prostor -

Blueboard.cz


 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign